Statistika korištenja

Ovo je skupina izvještaja koji daju osnovne podatke o aktivnostima flote.
Izvještaj o vožnjama

Ovo je osnovni izvještaj koji daje uvid u pojedinačne vožnje za svako vozilo.
Dostupne su adrese polazišta i odredišta, prijeđena udaljenost, prosječna i maksimalna brzina. Pored toga u grafičkom prikazu izvještaja je moguće vidjeti raspodjelu vožnji po prosječnim brzinama i gustoću vožnji unutar 24 sata.

Izvještaj o stajanjima

Ovaj izvještaj pruža mogućnost analize lokacija i trajanja svih zaustavljanja vozila. Za svako zaustavljanje se vidi vrijeme dolaska i odlaska, ukupno trajanje i adresa.


Statistika vožnje

Ovaj je jedan od najčešće korištenih izvještaja. Pruža sumarne podatke o ukupnom broju i trajanju vožnji, prijeđenoj udaljenosti, prosječnoj i maksimalnoj brzini. Na grafičkom prikazu je moguće usporediti podatke za više odabranih vozila.