Poboljšanje kvalitete usluge

Kvaliteta usluge prema vašim klijentima je ono na čemu temeljite povjerenje i izdiže vas od konkurencije. Roadtrack sustav za upravljanje flotom vam može pomoći da povećate kvalitetu i smanjite troškove usluge.

Analizom prethodnih vožnji dolazite do objektivnih podataka o potrebnom vremenu da se isporuči usluga, što vam omogućava bolje procjene vremena dolaska. Vaši klijenti će profitirati sa većom točnosti dostave, a vaša tvrtka boljom organizacijom vremena i zadataka.

Pored toga, uvidom u vožnje i zaustavljanja se jednostavno dolazi do dokaza o izvršenju zadatka ili kašnjenjima. Na taj način se mogu izbjeći svi nesporazumi i nejasnoće u slučaju pritužbi klijenata.